Amneris, s. r. o.

Alexandra Vrábelová

Na križovatkách 35C

82104 Bratislava

autorka.alexandra@gmail.com